Prisinfo

För fastprisuppgifter till och från andra destinationer ber vi dig kontakta beställningscentralen på 0410-150 70

Taxi Trelleborg AB
Hamngatan 9, 231 42 Trelleborg
Tel: 0410-15070
Tariff När Kostnad Jämförspris
10Km som tar 15min
1 Måndag-Söndag
kl. 00.00-24.00
Grund avgift: 44 kr + 14,30 kr/km + 270 kr/tim 269kr
2 Julafton, Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton, Nyårsdagen, Påskafton, Påskdagen, Annandag påsk, Midsommar-afton, Midsommar-dagen Grund avgift: 54 kr + 17,20 kr/km + 365 kr/tim 325 kr

Begär alltid taxameterkvitto!

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än fyra passagerare.

Stations-/terminalsavgift tillämpas.

Fasta priser tillämpas.

Skriftligt information finns hos föraren.