Färdtjänst – den särskilda kollektivtrafiken

Färdtjänst kan beviljas till personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om färdtjänst.

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för transport som avser färdtjänst, omsorgsresor och sjukresor. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning.

Beställning av färdtjänst görs hos Taxi Trelleborg AB på telefon 0410- 13 000

Du kan få färdtjänst om du har:

  • stora svårigheter att åka med allmänna kommunikationer och/eller
  • stora svårigheter att förflytta sig till busshållplats
  • ett varaktigt behov under minst 6 månader

För att ansöka om färdtjänst kan kontakt tas med färdtjänsthandläggare på Myndigheten.

När används färdtjänst

Kommunen administrerar och ansvarar för färdtjänstresor. Färdtjänst används exempelvis för resor till:

  • arbetet
  • dagverksamhet
  • ärenden av olika slag, hår- och fotvård
  • besök hos släktingar och vänner
  • aktiviteter

Färdtjänst ska inte användas till behandlingsresor, s.k. sjukresor men färdtjänstkortet ska visas upp för chauffören vid sjukresa.

Antalet resor är obegränsade men färdtjänsttillståndet ska endast användas vid behov. Vid färdtjänstresa efter inköp får du endast ta med dig motsvarande två bärkassar.

Färdtjänsten i Trelleborgs kommun är tillgänglig dygnet runt.

Beställning av resa kan göras mellan kl 07.00 -19.00.

Läs vidare i PDF-filen från Socialförvaltningen

Beställning av färdtjänst görs hos Taxi Trelleborg AB på telefon 0410- 13 000.